AVÍS LEGAL

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa Farmàcia Dr. Miquel Carreras Coma amb caràcter informatiu i comercial, per a ús personal dels clients, siguin particulars, farmàcies o hospitals que puguin requerir els nostres serveis. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i l’ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els termes i condicions següents:

1º.-L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Tots els continguts d’aquesta web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o qualsevol altre element) són propietat de Farmàcia Dr. Miquel Careras Coma i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest lloc web no transfereix cap dret sobre aquests.

2º.-El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Farmàcia Dr. Miquel Carreras Coma i l’usuari. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap relació, col·laboració o suport amb l’entitat. No es permetrà la realització dun enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb lentitat. La Farmàcia Dr. Miquel Carreras Coma no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús de la seva pàgina web, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus.

3r.-La informació continguda en aquest lloc web és exclusivament informativa, està dirigida a professionals autoritzats per a la prescripció i dispensació de formulacions magistrals prescrites per professionals sanitaris autoritzats per a això i no substitueix en cap cas la consulta al professional mèdic o farmacèutic. La Farmàcia Dr. Miquel Carreras Coma revisa i actualitza la informació continguda en aquest lloc web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada o errònia; en conseqüència, no es responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses sobre la base de la informació o continguts d’aquesta web.