El laboratori d’elaboració de formulacions magistrals està constituït per tres àrees diferents:

Control de qualitat

La seva missió és l’adquisició i control de matèries primeres i materials que compleixin amb els requisits i especificacions per a l’elaboració de cada tipus de formulació magistral que es prepara en la farmàcia, així com el control dels productes preparats que el requereixen. Això inclou també el control microbiològic i d’endotoxines bacterianes de productes estèrils i de l’aigua que s’utilitza per a l’elaboració de les formulacions magistrals per a assegurar que compleix, en cada cas, amb les exigències marcades per la farmacopea.

Elaboració de formulacions magistrals no estèrils

En aquest departament s’avalua la idoneïtat de les prescripcions no estèrils rebudes i que s’ajustin a la legislació vigent. S’elaboren càpsules, comprimits, emulsions, pomades, solucions, supositoris, òvuls, etc. i es controla la seva correcta elaboració pel personal farmacèutic que forma part d’aquesta àrea.

Elaboració de formulacions magistrals estèrils

En aquest departament s’avalua la idoneïtat de les prescripcions estèrils rebudes i que s’ajustin a la legislació vigent, resolent els dubtes que, sovint, els prescriptores o altres farmacèutics puguin plantejar entorn de la viabilitat de la preparació de les formulacions. S’elaboren productes estèrils com a col·liris, pomades oftàlmiques, solucions, suspensions, liofilitzats, gels, etc. i es controla la seva correcta elaboració pel personal farmacèutic que forma part d’aquesta àrea realitzant els controls en procés necessaris. Tots els productes estèrils passen un control físic-químic, microbiològic, visual (per a garantir l’absència de partícules en totes les unitats de les solucions envasades) i, en els casos que el requereixin, control d’endotoxines.