Política de Privacitat

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) , la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre  i la resta de la normativa vigent, informem a l’usuari sobre el tractament de  les dades personals generat per la seva  navegació  en aquest lloc web.

El responsable de tractament és el  Dr. Miquel Carreras Coma, titular propietari de l’oficina de farmàcia el situada  al c/ Hospital, 14, 08001 de Barcelona i de la seva “WEB site”. 

Dades personals

A través d’aquest lloc Web s’obté la informació sobre la IP de les persones usuàries que es connecten amb la finalitat de oferir el millor servei i facilitar la seva usabilitat. S’analitzen el nombre de pàgines visitades, les visites i la navegació de les persones que les visiten, cada vegada que s’accedeix a una pàgina web, el servidor de la web emmagatzema dades automàticament al fitxer de registre del servidor, entre d’altres, el nom del fitxer al qual s’accedeix, l’adreça IP, la data i el temps d’accés, el volum de dades transferides, l’operador sol·licitat i en documenta la recuperació. Aquestes dades d’accés es fan servir només en base  a l’interès legítim del titular en la presentació correcta del lloc web.

Aquestes dades seran tractades de forma confidencial i s’incorporaran a la base de dades del responsable de tractament. 

Finalitat, durada i legitimació del tractament

A banda de les dades que es recaven a través del formulari que consta en la web i que ja contenen la seva política de privacitat,  el responsable de tractament només utilitzarà la informació sobre el seu accés i la navegació per conèixer els seus interessos i proporcionar-li millor servei pel que fa a la navegació. La legitimació s’obté pel consentiment previ de l’usuari que ha prestat mitjançant una acció clarament afirmativa quan accedeix a la pàgina i en base a l’acceptació de les cookies.

La durada del tractament  i la conservació de les dades, està condicionat al temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual s’obtenen  i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat del tractament. 

Comunicació de les dades

Amb caràcter general no hi ha cap previsió de comunicar les dades , llevat que sigui per obligació legal, requeriment judicial, o persones interessades en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

 Drets dels interessats

L’usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el tractament, també a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per les finalitats  per les què van ser demanades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes dades revocant el consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. També té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus  drets contactant amb el Dr. Miquel Carreras Coma, a l’adreça en l’encapçalament indicada  o per correu electrònic a l’adreça: farmaciacarreras@farmaciacarreras.es. També pot exercir els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.